twitter
facebook
google
  • ANA SAYFA
  • ROZA
  • Çalişma Prensibimiz

ÇALIŞMA PRENSİBİMİZ

Tüm faaliyetlerimiz; toplumun, tüketicinin, diğer sektörlerin ve uluslararası çevrenin gereksinimleri dikkate alınarak planlanmaktadır. Roza toplumun bir parçası olarak, sağlıklı ve varlıklı bir toplumun inşası için gerek üretim faaliyetlerinde gerek yönetim faaliyetlerinde, teknolojinin olanaklarından azami oranda faydalanarak, gerekli standartları bünyesinde oluşturmuştur. Bu standartlar, firma(Roza)-tüketici-toplum arsında sağlıklı ilişkilerin oluşmasını sağlamaktadır. Firma(Roza)-tüketici-toplum üçgeninde karşılıklı faydanın azamileştirilmesi çalışma prensibimizin temel felsefesi olmuştur. Bu felsefeyi Roza; sürekli yenilikler, değerler ve standartlar yaratarak devam ettirmeyi hedeflemiştir.

Firma bazında, kaliteden ödün vermeyen felsefesiyle Roza, teknolojiden azami derecede faydalanarak piyasa ve sektörün ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmeyi amaçlamıştır. Günümüzde, her alandaki hızlı gelişme klasik kitlesel üretim sisteminde sorunlar yaratmıştır. Üretim sürecimiz ve aşamalarımız dinamik bir yapıda olup, müşterinin isteklerine göre planlanıp uygulanılır. Üretim sistemimiz, tüketicilerin istek ve arzularını karşılayacak kalitedeki ürünleri; en düşük maliyetle, en kısa zamanda ve yeteri miktarda üretimini sağlamaktadır.

Bütün faaliyetlerimizi; tüketici, toplum ve diğer sektörler için negatif dışsallıklar yaratmayacak şekilde planlarız. Kısaca bütün faaliyetlerimiz tüketici ve toplum odaklı olup, tüketici ve toplumun ihtiyaç ve gereksinimlerini sağlamaya yöneliktir.

Kalite tüketicileri var oldukça ROZA da var olacaktır.

twitter1
facebook1
google1
oyun kodu satin al steam cuzdan kodu wow azeroth fifa cdkey wow prepaid lol rp satin al