twitter
facebook
google
  • ANA SAYFA
  • ROZA
  • Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite politikamız, ilk madde ve hammaddenin tedarik işleminden başlayıp satış sonrası servislere kadar devam eden bir yönetimsel bütünlük arz etmektedir. Kalite çalışmalarımız, Roza’da bulunan her bölümün ve tüm çalışanların görev ve sorumluluk alanlarına taşınmıştır. Roza Fermuar bir ürünün kalitesinin, ürünün içinde oluştuğu sürecin kalitesine bağlı olduğuna inanmaktadır. Üretim ve yönetim sürecimizin her aşamasına nüfuz etmiş olan kalite politikamız aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır:

• müşteri odaklı olma

• sürekli kalite geliştirme faaliyetlerinde bulunma

• sürekli işletme içi eğitim

• katılımcı yönetim

• yenilik ve yaratıcılık

Kalite politikamızı belirleyen ilkelerin sürekliliği müşteri ihtiyaçları odaklı üretim sürecimiz ve standartlarımızla garanti altına alınmıştır. Üretim sürecimizin ilk aşamasında müşteri ihtiyaçları belirlenir. Belirlenen ihtiyaçlara göre uygun ürün tasarımı ve hammadde ve malzeme belirlenir. ROZA’da ürün kalitesine doğrudan etki eden tüm hammadde, malzeme ve hizmetler yeterliliği onaylanmış olan tedarikçilerden satın alınmaktadır. Başta TS11516, BS 3084, DIN 3419 ve ASTM 2061 olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok standarda uygun olarak belirlenmiş olan standartlarımızı karşılamayan ilk madde ve malzeme, üretim sürecine aktarılmaz. ROZA’da yapılan girdi kontrollerine ilişkin veriler saklanmakta olup, bu veriler yardımıyla tedarikçilerimizin yeterliliği performans ölçümleriyle periyodik olarak ölçülmektedir. Performansı standartlarımızın altına düşen tedarikçiler onaylı listelerimizden çıkarılmaktadır.

Yaklaşık 20-25 iş istasyonundan oluşan fermuar üretiminde her istasyonda yapılması gereken muayene ve deneyler tamamlanmadıkça veya gerekli raporlar alınıp doğrulanmadıkça ürünlerin bir sonraki operasyona (prosese) geçmesi engellenir. Her aşamanın belirlenen standartları karşılayıp karşılamadığı Kalite ve Üretim Bölümleri tarafından kontrol edilir. Nihai kalite kontrol çalışmalarında da, ürünün dayanıklılığı ve güvenirliliği laboratuarlarda test edilir. Bütün bu süreçte oluşturulan kayıtlar saklanılmaktadır. Talep eden müşterilerimize muayene ve deney sonuçlarının bir kopyası e-mail veya faksla kendisine gönderilir. Müşteri tarafından talep edilmesi halinde ürünün sevkıyatından önce ürünlerle ilgili müşterinin (veya temsilcisinin) onayı da alınmaktadır. Gerektiğinde müşteri (veya mümessil firma) taleplerine uygun olarak ürünler ITS (İntertek), MTL, TNO, EKOTEKS, HOHEINSTEIN vb.. yerli ve yabancı dış laboratuarlarda da testlere tabi tutulur. Bu testlere ilişkin veriler de muhafaza edilmektedir.

Etkin, verimli ve dinamik üretim ve yönetim yapımızla siparişlerin teslimi belirlenen zamanda gerçekleşmektedir. Aynı şekilde satış sonrası ürünle ilgili her türlü servis hizmeti sağlamaktayız.
Üretim ve yönetim sürecimizin ürünü olan kalite politikamız, kalite güvence belgeleriyle garanti altına alınmıştır. Tüm çalışanlarımızla birlikte kalite politikamızın uygulanması ve sürekli gelişimi için bütün gücümüzle çalışmaktayız…

twitter1
facebook1
google1
oyun kodu satin al steam cuzdan kodu wow azeroth fifa cdkey wow prepaid lol rp satin al